baśnie

Baśnie Ludów Ziemi w Turkusowym Domku

MK - Wrzesień 7, 2017
Aishi opowiada baśnie

Ludzie od zawsze gromadzili się by słuchać baśni. Sztuka opowiadania znów staje się żywa. Jest wytchnieniem i magią. Baśń niesie naukę, prastarą mądrość i głębię. Prawdy w prastarych opowieściach były przekazywane przez pokolenia, aby każdy człowiek pamiętał o tym kim jest i potrafił żyć w harmonii z ziemią.   Baśnie które opowiada Aishi to prastare, tradycyjne opowieści ludów ziemi z wielu krańców świata. Jak sama …

Więcej